Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Χίου (GR)
Diefthinsi Defterovathmias Ekpedefsis Chiou (GR)

ADMINISTRATIVNI URED ZA SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE CHIOS je ogranak Ministarstva obrazovanja Grčke i autoritet za srednjoškolsko obrazovanje na Chiosu. Upravlja svim tipovima srednjih školama, strukovnih škola, uključujući izolirane škole na malim otocima i u planinama.

http://dide.chi.sch.gr/