Projekt

ZELENO SJEME (GREEN S.E.E.D.S.) nastoji razbiti izolaciju malih, decentraliziranih škola u brdsko-planinskim područjima i na otocima, pokušavajući suzbiti rizik od kulturne deprivacije koja bi mogla proizaći iz njihove geografske izoliranosti. S tim u skladu, projekt će povezati učenike koji, iako su geografski udaljeni, dijele sličan društveni i geografski kontekst i potrebe. Nakon obučavanja nastavnika, koje je posebno osmišljeno za potrebe projekta, učenici će, koristeći IKT, raditi na zajedničkoj ekološkoj pozadini, uvodeći na transnacionalnoj razini metodologije zajedničkog podučavanja i proširene radne okoline. Rezultat njihovog rada bit će usmjeren prema učenicima u urbanim sredinama, koji će se uključiti u rad kroz vršnjačko podučavanje preko twinninga.

Razbijanje izolacije također podrazumijeva umrežavanje na europskoj razini, a u svrhu promicanja i podrške planiranja i razmjene iskustava. To uključuje i utjecanje na nacionalne politike da bi ove škole od „problema“ postale „resurs“ te da bi se njegovao njihov opstanak kao primarni faktor borbe protiv depopulacije. Iz ovog razloga osnovati će se Europska mreža brdsko-planinskih i otočkih škola te će se potpisati Memorandum o razumijevanju kao prvi korak u ostvarivanju održivosti projekta.

CILJEVI

 • povezivanje osnovnih i srednjih škola u različitim državama, udruživanje učenika u zajednički rad;
 • povezivanje decentraliziranih škola sa školama u urbanim sredinama kroz twinning;
 • osnaživanje nastavnika, povećanje njihovih sposobnosti i pozitivnih stavova: podizanje motivacije, vještina vođenja i planiranja, korištenje novih metoda podučavanja, razvijanje komunikacijskih i socijalnih vještina te digitalne kompetencije
 • povećavanje učeničke svijesti o zaštiti okoliša te temeljnog znanja o europskim zakonima o očuvanju okoliša, čime će se snažno povezati s europskom dimenzijom;
 • širenje svijesti o društvenim i kulturnim vrijednostima malih škola te njihovoj bitnoj ulozi u očuvanju okoliša, što proizlazi iz njihovog intenzivnog odnosa s lokalnom zajednicom i povezanosti s prirodnim staništem. Ovo su premise za zaštitu lokalne kulture i okoliša kao neodvojivog dijela europske kulturne i ekološke baštine.

ZAŠTO OKOLIŠ?

Izbor okoliša kao teme za rad učenika:

 • oslanja se na zajedničku vezu s prirodnim okolišem kao zajedničkom dimenzijom življenja;
 • u skladu je s trenutnim povijesnim trendom, pošto adolescenti širom Europe stječu svijest i aktiviraju se u očuvanju planeta.

Njihov rad na toj temi rezultirat će ne samo većim znanjem nego i buđenjem građanske svijesti.


Download brochure

Rezultati

 • GREEN S.E.E.D.S. for Environment
 • didaktičke jedinice osmišljene od strane učenika Partnera, koji će prema njima podučavati učenike u urbanim školama, preko twinninga škola.
 • Toolkit: GREEN S.E.E.D.S.
 • tečaj koji se temelji na potrebama nastavnika i njihovim poteškoćama; nastavnici trebaju kombinirati inovacije i didaktičke metode, napuštajući improvizaciju u korist učinkovitog planiranja. Osmišljen je da poduči nastavnike radu s učenicima na produkciji IP2, edukacijskim materijalima namijenjenima da budu model za moguće iskustvo zajedničkog podučavanja na daljinu između udaljenih regija.

PARTNERI