The Project

To Πρόγραμμα GreenSeeds αποσκοπεί στο να σπάσει την απομόνωση των μικρών, αποκεντρωμένων σχολείων που βρίσκονται σε ορεινές περιοχές και σε μικρά νησιά, προσπαθώντας να αντισταθμίσει τον κίνδυνο της πολιτιστικής υστέρησης λόγω της γεωγραφικής απομόνωσής τους. Στο βαθμό αυτό, το πρόγραμμα καλείται να φέρει σε επαφή μαθητές, οι οποίοι, παρά το γεγονός ότι κατοικούν σε γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές, ζουν υπό όμοιες κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες και αντιμετωπίζουν τις ίδιες ανάγκες. Μετά την εκπαίδευση των δασκάλων, που είναι ειδικά σχεδιασμένη για την επίτευξη των στόχων του έργου, οι τάξεις θα λειτουργούν με βάση το κοινό τους περιβαλλοντικό υπόβαθρο, εφαρμόζοντας σε διακρατική κλίμακα μέσω της χρήσης των Τ.Π.Ε. , τις μεθοδολογίες κοινής διδασκαλίας και του διευρυμένου/ εμπλουτισμένου μαθησιακού περιβάλλοντος. Τα αποτελέσματα της εργασίας τους θα απευθυνθούν στους μαθητές αστικών σχολείων, οι οποίοι θα συμμετέχουν μέσω εξ αποστάσεως προγραμμάτων αδελφοποίησης.

Σπάζοντας την απομόνωση σημαίνει επίσης τη δικτύωση των σχολείων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να προωθηθούν και να υποστηριχθούν ο σχεδιασμός και η ανταλλαγή εμπειριών, αλλά και να επηρεαστούν πολιτικές οι οποίες θα μετατρέπουν αυτά τα σχολεία από «πρόβλημα» σε «πόρο» και θα ευνοούν την επιβίωσή τους ως πρωταρχικό παράγοντα αντιμετώπισης της μείωσης του πληθυσμού/ δημογραφικής αποψίλωσης. Για το λόγο αυτό, θα ιδρυθεί το "Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σχολείων σε Ορεινές Περιοχές και Μικρά Νησιά": η υπογραφή ενός "Μνημονίου Συμφωνίας" θα είναι το πρώτο βήμα για τη βιωσιμότητα του Έργου.

ΣΤΟΧΟΙ

 • σύνδεση των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε διάφορες χώρες, ώστε να συνεργάζονται οι μαθητές τους ·
 • σύνδεση των αποκεντρωμένων σχολείων με τα αστικά σχολεία μέσω της αδελφοποίησης ·
 • ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, ενίσχυση των στάσεων και των ικανοτήτων τους: κίνητρα, σχεδιασμός και διαχειριστικές δεξιότητες, νέες μέθοδοι διδασκαλίας, δεξιότητες επικοινωνίας και σχέσεων, ψηφιακές δεξιότητες.
 • ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των μαθητών σχετικά με το περιβάλλον και των βασικών γνώσεων τους σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ όσον αφορά στο περιβάλλον, προκειμένου να εμπλακούν ενεργά στην Ευρωπαϊκή διάσταση της περιβαλλοντικής πολιτικής·
 • διάχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την κοινωνική, πολιτιστική και περιβαλλοντική αξία των μικρών σχολείων, η οποία εδράζεται στην ισχυρή σχέση με την κοινότητά τους και στη σχέση τους με το φυσικό περιβάλλον . Αυτές είναι οι προϋποθέσεις για την προστασία του τοπικού πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος, τα οποία, με τη σειρά τους, αποτελούν μέρος της ευρωπαϊκής πολιτιστικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς.

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η επιλογή του περιβάλλοντος ως θέμα εργασίας για τους μαθητές :

 • εδράζεται στον κοινό δεσμό με το φυσικό τους περιβάλλον, ως κοινή διάσταση της ζωής.
 • είναι σύμφωνη με την τρέχουσα ιστορική τάση, καθώς οι έφηβοι από όλη την Ευρώπη έχουν συνειδητοποιήσει την ανάγκη προστασίας του πλανήτη και έχουν δραστηριοποιηθεί στην κατεύθυνση αυτή.

Συνεπώς, η ενασχόλησή τους με αυτό το θέμα θα έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο την πρόσκτηση γνώσης, αλλά και την ευαισθητοποίησή τους ως πολίτες.


Download brochure

Παραδοτέα

 • GREEN S.E.E.D.S. για το περιβάλλον
 • διδακτικές ενότητες που αναπτύσσονται από τους μαθητές των χωρών - εταίρων και απευθύνονται σε μαθητές αστικών σχολείων, οι οποίοι θα εκπαιδευτούν με εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσω προγραμμάτων αδελφοποίησης μεταξύ των σχολείων.
 • Εργαλειοθήκη  GREEN S.E.E.D.S.
 • εκπαιδευτικό σεμινάριο βασισμένο στις ανάγκες διδασκαλίας και στην αβεβαιότητα που αντιμετωπίζουν και αισθάνονται οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι καλούνται να συνδυάζουν καινοτομίες και διδακτικές μεθόδους, προκειμένου να ξεπεράσουν μία εκπαιδευτική προσέγγιση συχνά πρόχειρη και όχι αυστηρά σχεδιασμένη. Οι ενότητες κατάρτισης επειδή έχουν σχεδιαστεί, για να εκπαιδεύουν τους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο της εργασίας στις σχολικές τάξεις για την παραγωγή του IO2, προορίζονται ως πρότυπο για οποιαδήποτε άλλη πιθανή εμπειρία εξ αποστάσεως κοινής διδασκαλίας μεταξύ απομακρυσμένων περιοχών.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ