Το Μανιφέστο συνοψίζει τις θεμελιώδεις αρχές του έργου, υπό το πρίσμα της εμπειρίας των εκπαιδευτικών και των μαθητών κατά την εφαρμογή του. Η εγγραφή του αποτελεί εκδήλωση ενδιαφέροντος, προκειμένου να ενημερωθείτε για τις πρωτοβουλίες που θα λάβουν χώρα στη φάση παρακολούθησης του έργου.

Κατεβάστε το Μανιφέστο

Υπογράψτε το Μανιφέστο

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input