Εργαλειοθήκη

Η εργαλειοθήκη GREEN S.E.E.E.D.S. είναι ένα πρόγραμμα σπουδών ειδικά σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε μικρά, αποκεντρωμένα σχολεία. Αποτελείται από 5 ενότητες των τριών ενοτήτων η καθεμία, οι οποίες καλύπτουν όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη διδασκαλία και την εργασία σε μικρές τάξεις. Συντάχθηκε από το Πανεπιστήμιο του Βίγκο και το Synthesis Center LTD, με την υποστήριξη όλων των εταίρων, με ιδιαίτερη αναφορά στην εκπαίδευση του περιεχομένου της εργαλειοθήκης, όπου δοκιμάστηκαν οι ενότητες.

Οι ενότητες αναπτύχθηκαν μεταξύ Σεπτεμβρίου 2019 και Ιανουαρίου 2020.
Η επακόλουθη κατάρτιση, σε δύο στάδια, διήρκεσε μέχρι το τέλος Ιουνίου 2020:

  1. Εκπαίδευση του εθνικού ηγέτη (5-6.03.2020)
  2. Κατάρτιση τοπικών εκπαιδευτικών σε τοπικό επίπεδο (01.04.2020 - 31.06.2020).

Οι καινοτόμες πτυχές της εργαλειοθήκης βασίζονται σε:

  1. την πληρότητα της προσέγγισης,
  2. την εστίαση στις ικανότητες και δεξιότητες για κοινή διδασκαλία και ένα διευρυμένο μαθησιακό περιβάλλον. Η κατάρτιση σε διακρατική κλίμακα βοήθησε στην τελειοποίηση της πορείας για την αναπαραγωγή.

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ 1 - "SEEDS for Boosting" - ενότητα κινήτρων: απόκτηση αίσθησης του ανήκειν στη σχολική κοινότητα, επαγγελματική ταύτιση, διαθεσιμότητα και αξιοπιστία για την αντιμετώπιση των δυσκολιών του πλαισίου.
ΜΟΝΑΔΑ 2 - "SEEDS for Teaching" - διδακτική ενότητα: απόκτηση μεθοδολογικών δεξιοτήτων για τη διδασκαλία, με ιδιαίτερη αναφορά στην ανάπτυξη της μεθόδου WebQuest που θα εφαρμοστεί αργότερα.
ΜΟΝΑΔΑ 3 - "SEEDS for Management" - ενότητα διαχείρισης: απόκτηση επιχειρησιακών και διαδικαστικών δεξιοτήτων (οργανωτικός συντονισμός, προγραμματισμός, επίλυση προβλημάτων, ομαδική εργασία για την επίτευξη ενός κοινού στόχου).
ΜΟΝΑΔΑ 4 - "SEEDS for Communication" - σχεσιακή ενότητα: απόκτηση σχεσιακών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων.
ΜΟΝΑΔΑ 5 - "SEEDS for Networking" - ψηφιακή ενότητα για τη βελτίωση των τεχνολογικών δεξιοτήτων (π.χ. εξ αποστάσεως μάθηση και χρήση των ευρωπαϊκών πλατφορμών ERASMUS+).

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Κατεβάστε