ΜΕΘΟΔΟΣ


Download

  • Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στις ενότητες του "GREEN S.E.D.S. Toolkit".
  • Συντονισμός εκπαιδευτικών από διαφορετικά σχολεία για το σχηματισμό ομάδων εργασίας
  • Ανταλλαγή μεταξύ απομακρυσμένων τάξεων: προσδιορισμός θεμάτων για τη σύνταξη των SEEDQUESTS, συλλογή υλικού και εμπειριών, ανταλλαγή και σύγκριση μεταξύ των μαθητών.
  • Ψηφιακή αφήγηση, για την ανταλλαγή Seedquests με μαθητές και φοιτητές σε αστικά ή λιγότερο αποκεντρωμένα σχολεία: μια ομότιμη εμπειρία μάθησης

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: C Bosco Chiesanuova (IT), I.S. Abbé J.M. Tréves (συνδεδεμένο με την Région VdA, IT)
5 τάξεις, 68 μαθητές, 6 δάσκαλοι
ΟΜΑΔΑ 1: 3 τάξεις, 42 μαθητές, 4 καθηγητές
ΟΜΑΔΑ 2: 2 τάξεις, 26 μαθητές, 2 καθηγητές

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ: I.S. Abbé J.M. Tréves (συνδεδεμένο με την Περιφέρεια VdA, IT), CEIP Espinera-Aldan (συνδεδεμένο με το Πανεπιστήμιο του Vigo, ES)
6 τάξεις, 91 μαθητές, 9 δάσκαλοι
ΟΜΑΔΑ 3: 3 τάξεις, 45 μαθητές, 7 καθηγητές
ΟΜΑΔΑ 4: 3 τάξεις, 46 μαθητές, 7 δάσκαλοι

ΓΥΜΝΑΣΙΟ: SS Vela Luka (HR), Γυμνάσιο Βολισσού (GR), Γυμνάσιο Ολυμπίου (CY)
9 τάξεις, 82 μαθητές, 9 καθηγητές
ΟΜΑΔΑ 5: 3 τάξεις, 27 μαθητές, 3 καθηγητές
ΟΜΑΔΑ 6: 3 τάξεις, 31 μαθητές, 3 καθηγητές
ΟΜΑΔΑ 7: 3 τάξεις, 24 μαθητές, 3 καθηγητέ