Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ μπορεί να οριστεί ως μια σύγχρονη εκδοχή της αρχαίας τέχνης της αφήγησης (Ohler, 2008). "Πρόκειται για τη χρήση των ψηφιακών μέσων για τη δημιουργία πλούσιων ιστοριών που μπορούν να ειπωθούν, να μοιραστούν και να διατηρηθούν". (Digital Storytelling Association, 2008).

Στο GREEN S.E.E.E.D.S. οι μαθητές, μετά την παραγωγή των Seedsquests, δημιούργησαν μια αφήγηση ιστοριών για να μοιραστούν αυτές και την κατασκευή τους με μαθητές σε λιγότερο αποκεντρωμένα σχολεία. Είπαν στο ταίρι τους για το περιβάλλον στο οποίο ζουν και για το πώς μπορούν να το προστατεύσουν. Το θέμα αυτό θα μπορούσε να είναι: "Οι σπόροι που θα έκαναν τα παιδιά τους να μάθουν πώς να ζουν και να εργάζονται για το μέλλον. Πού αλλού μπορείτε να βρείτε καλύτερους πρεσβευτές για το περιβάλλον.

Παραδείγματα

GREEN SEEDS YouTube Channel
GREEN S.E.E.D.S YouTube Channel

IC BOSCO CHIESANUOVA

https://madmagz.com/magazine/1988057/#/
https://www.facebook.com/groups/566136807537250/permalink/1187829352034656/
https://www.facebook.com/groups/566136807537250/permalink/1188282738655984/

I.S. ABBE TREVES

DST4._4B Saint-Vincent SP_Une loupe sur Saint-Vincent
DST5_4-5 Antey SP_Trekking Matterhorn.pdf
DST6_St. Vincent 3A_Kamishibai.pdf
DST7_3B St.Vincent_SS 1st grade_Forest Encyclopedia
DST9_3C Saint-Vincent_SS 1st grade_Animal stories
UNE LOUPE SUR SAINT-VINCEN
DST4._4B Saint-Vincent SP_Une loupe sur Saint-Vincent

CEIP ESPIÑERA-ALDÁN

SŠ VELA LUKA

Projekt Green Seeds Movie
SEED QUEST-ZELENI TIM
Žuti tim

DST OLYMPION GYMNASIUM, CYPRUS

GREEN SEEDS: Digital Storytelling for the environment 1
GREEN SEEDS: Digital Storytelling for the environment 2

DDE CHIOS

OUR FORESTS NEED HELP
The plastic in the sea
Cultivation Of Mastic
Digital Storytelling and the eTwinning experience