Η υπογραφή του Μανιφέστου μπορεί να συμπληρωθεί με την υπογραφή του Δήλωση Προθέσεων, απευθύνεται όχι μόνο σε σχολεία, αλλά και σε τοπικές αρχές, ιδρύματα, ενώσεις σε τοπικό και εθνικό επίπεδο που ταυτίζονται με τις αξίες και τους στόχους του έργου. Οι υπογράφοντες τη Διακήρυξη Προθέσεων θα συμμετάσχουν - στη φάση της παρακολούθησης - στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και νέων έργων, τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την υλοποίηση του Δικτύου και τη συμπερίληψη της τοπικής διάστασης στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την εκπαίδευση και το περιβάλλον.

Υπογράψτε το Δήλωση Προθέσεων

Κατεβάστε το Δήλωση Προθέσεων