Potpisivanje Manifest mora biti dopunjeno potpisivanjem Izjava o namjeri koji se ne odnosi samo na škole nego i na lokalnu vlast, institucije, udruge na lokalnoj i nacionalnoj razini koje se identificiraju s vrijednostima i ciljevima projekta. Oni koji potpišu Izjavu o namjeri sudjelovati će- u fazi daljnjeg praćenja projekta- u planiranju obrazovnih aktivnosti i novih projekata na lokalnoj i europskoj razini, a s ciljem implementacije Mreže i uključujući lokalnu dimenziju u europsku strategiju za obrazovanje i okoliš.

Potpišite izjavu o namjeri

Preuzmite izjavu o namjeri