Toolkit

"GREEN S.E.E.D.S. Toolkit" je kurikulum osmišljen da zadovolji potrebe učitelja koji rade u malim, decentraliziranim školama. Sastoji se od 5 modula od po tri cjeline, kojima je dodan VODIČ ZA NASTAVU koji pokrivaju sva područja koja se odnose na nastavu i rad u malim razredima.

TEACHING GUIDE
MODUL 1 - "SJEME za poticanje": osjećaj pripadnosti školskoj zajednici, profesionalna identifikacija, dostupnost i pouzdanost kako bi se prevladale poteškoće konteksta.
MODUL 2 - "SJEME za podučavanje": metodološke vještine poučavanja, s posebnim osvrtom na metodu WebQuest.
MODUL 3 - "SJEME za upravljanje": koordinacija, planiranje, rješavanje problema, timski rad.
MODUL 4 - "SJEME za komunikaciju": relacijske i komunikacijske vještine.
MODUL 5 - "SJEME za umrežavanje": obuka na daljinu i korištenje europskih ERASMUS platformi.

Vodič za nastavu

download